Logo Anelco

Allereerst maken we een grondige analyse van de kwantiteit, de kwaliteit en daarmee de restwaarde van uw IT-apparatuur. De restwaarde komt terug als kostenbesparing op de offerte die we u vervolgens aanbieden. Bovendien hoeft u geen verwijderingsbijdrage te betalen voor apparatuur die opnieuw gebruikt kan worden. Dat alles kan u een behoorlijk voordeel opleveren.


Anelco vervoert uw computers met de grootste zorg. Ook bij de opslag nemen we alle veiligheids- en zorgvuldigheidseisen in acht. Tijdens een tweede analyse brengen we een duidelijke schifting aan tussen de herbruikbare en de niet-herbruikbare apparatuur. Hierna bepalen we de definitieve restwaarde.

Disclaimer